Maakt uw goede doel Driebergen nog beter?

De Stichting Wel-Doen Driebergen (SWD) is opgericht in 2018 en vindt zijn oorsprong in het dorp Driebergen-Rijsenburg. Met donaties van voornamelijk lokale personen en instellingen uit Driebergen-Rijsenburg ondersteunt de stichting uiteenlopende, maatschappelijke doelen die te maken hebben met kunst, cultuur, natuur, sport, zorg en welzijn.

Vraag subsidie aan

Het doel van de stichting

De stichting ondersteunt goede doelen op een breed terrein in met name de gemeenschap van Driebergen-Rijsenburg. Financiële bijdragen kunnen worden verstrekt aan instellingen, organisaties of personen voor aanvragen op het gebied van cultuur, educatie, kunst, milieu, duurzame ontwikkelingen, religie en levensbeschouwing, sport, welzijn en zorg. Aanvragen van diverse instellingen in Driebergen-Rijsenburg zijn het afgelopen jaar al gehonoreerd.

Financiering van goede doelen

De inwoners van Driebergen-Rijsenburg zetten zich al jaren in voor een sterke lokale gemeenschap. 

Na het fusieproces van activiteiten van eerdere welzijnsorganisaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontstond uiteindelijk in 2018 de Stichting Wel-Doen Driebergen. De stichting heeft zijn startkapitaal verkregen door de verkoop van het gebouw, dat eigendom was van de stichting. Met dit startkapitaal kunnen goede doelen in de gemeenschap van met name Driebergen-Rijsenburg worden gesteund. Daarnaast verkent de Stichting Wel-Doen Driebergen of samenwerking met lokale donateurs kan bijdragen aan het realiseren van de doelen van de stichting, namelijk het bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Driebergen-Rijsenburg.

Informatie over goede doelen

Bent u betrokken bij de gemeenschap van Driebergen-Rijsenburg en wilt u iets terugdoen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden. Bel met 06 121 06 024 of vul het contactformulier in.