Gehonoreerde aanvragen in Driebergen-Rijsenburg

In ons eerste jaar als Stichting Wel-Doen Driebergen hebben we al diverse lokale instellingen mogen helpen met een financiële bijdrage. Deze organisaties hebben het geld goed besteed en bijgedragen aan het welzijn van de inwoners. De achtergrond van de geholpen instellingen loopt uiteen en richt zich onder andere op ouderen, kinderen, vluchtelingen en cultuur. Wie weet breiden we binnenkort deze lijst uit met uw instelling!

Contact

Overzicht organisaties

In het eerste bestaansjaar van de stichting is aan de volgende instellingen in Driebergen-Rijsenburg een subsidie verstrekt:

 • Stichting Jeugd-Recreatie Driebergen; “de Speelweek”;
  Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan ontving de Speelweek een donatie voor de inzet van de vele vrijwilligers die kinderen van de Driebergse basisscholen een week lang naar hartenlust laten spelen.
 • Vereniging de Cultuurhoek;
 • Driebergs Gemengd koor Scherzando;
 • Stichting PlusBus; 
  Voor de aanschaf van een nieuwe bus ontving deze stichting een subsidie.
 • Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug;
 • Stichting Kinderboerderij “’t Woelige Nest”;
  Voor de vervanging van het houten verblijf van de dieren naar een
  stenen gebouw heeft de kinderboerderij een financiële bijdrage ontvangen.
 • Stichting Schuldhulp Utrechtse Heuvelrug;
Contactgegevens voor donatie aanvraag